Vinjett_72

Gimdalens Sjöfiske

Idsjön

Den största sjön inom Gimdalens FVO strax ovanför den

välkända Idsjöströmmen som är känd för sitt fina harr-

fiske. I Idsjön finns öring, harr, gädda, abborre, sik och id

 
Trollingfiske i Idsjön är ej tillåtet. Motorbåt med max. två handhållna spön per båt är tillåtet. Paravan eller djuprigg är inte tillåtet att använda. Inte heller att använda naturligt bete
typ agnad mört. Fångstbegränsning: minimimått öring är
50 cm. och max. en öring per person och dygn.
Vi rekommenderar  att endast använda enkelkrok på drag
eller wobbler.

Pimpelfiske är inte tillåtet nedströms Storviken (övre udden) - Göran Sahlins
stuga.

 

Myssjön

Denna sjö har fritt fiske för alla. Här finns Abborre, Gädda och Mört. Bra gäddflugfiske från flytring.

Grubbselet

Kör förbi Strömsbacken till skylten Grubbselet, gå stigen ned till  Grubbselet och Grubbselkojan. Här finns öring, harr, abborre, gädda och sik.

Storselet

Storselet kan nås från Storselebodarna eller flottnings-

dammen vid Storselets utloppet som nås från stigen till Storselforsen. Här finns öring, harr, abborre, gädda och sik

Kroktjärn 

Kör in vid "slaktboden"  i kurvan vid bäcken mellan Mys-

sjön och Idsjön, fortsätt vägen fram till parkeringen där vandringsleden börjar och följ den upp till Kroktjärn.

I tjärnen finns abborre och gädda.

Skåsjön

Är en fin klarvattensjö, påminner om en fjällsjö med harr, abborre, gädda, sik och id. Vid Idsjövägen finns en skylt

-Skåsjövägen- ned till sjön.

Lill-Myssjön

I sjön finns ett fint bestånd av inplanterad öring och röding. Fiske från flytring är mycket spännande.Max 3 fiskar per fiskare och dygn. Båt finns att hyra hos Bengt Persson 0693-13062. OBS !  From säsongen 2020 är det inte tillåtet
att använda sk. Långedrag. Agnad krok är inte heller tillåtet
på isfritt vatten.

För isfisket på Lill-myssjön gäller dagkort och max 3 fiskar per fiskande. Detta gäller även för fiskerättsägare.

Pimpelfisket under hösten är avlyst fram tills det släpps

fritt efter premiärfisket. (se annonsering)

Stavselet

Till Stavselet kommer man genom att svänga vänster vid

skylten Stavselvägen strax ovanför Dalbergstorpet. Efter några kilometer syns Stavselet på vänster sida. Fiske

med torrfluga runt Midsommar från båt eller flytring kan

vara mycket intressant och spännande då den stora Sjö-

sandsländan kläcker och sik och stor id äter från vatten-

ytan. I selet finns också öring, harr, gädda och abborre.
Båt finns att hyra hos Christer Nilsson, 0693-13039.

 

 

Ulvsjön

På vägen mellan Nyhem och Kälarne. Öring, Gädda,

Abborre och Sik.

Dagskort och veckokort till sjöfisket (utom Myssjön där fisket är fritt) säljs i Bräcke av Kjellbergs Motor, Riksvägen 36 samt Motor Sport och Fritid E14-huset.

I Gimdalen säljs dessa kort och årskort för fastighetsägare eller mantalsskrivna i Nyhems Socken av Bengt Persson,  0693-13062, eller Ivar Månsson,  0693-13066

 

Köper man Gimdalens Flugfiskekort ingår även fiske i sjöarna.