Vinjett_72


Välkommen till Gimdalens fiskevårdsområde och fisket i våra strömmar. Här fiskar vi enbart traditionellt
flugfiske, alltså inget "tjecknymf-fiske" eller fiske med metallhagel på tafsen
samt att endast en nymf eller
larvimitation får användas. Allt fiske sker också med hullinglösa krokar eller krokar med nedtryckt hulling.
Vi tillämpar också "No Kill" i de flesta av strömmarna. Undantaget är Storselforsen. Minimimåttet här är
40 cm för harr samt 50 cm för öring och uttaget i denna ström är en fisk per fiskare och dag.

Fiskekorten kostar 300:- per dag eller 750:- för 3 dagar. De säljs av: Christer Nilsson, Gimdalen, Tel: 0706-498890
 

Vaktströmmen

En fin strömsträcka som är mycket lätt att nå från väg 323 mellan Bräcke och Nyhem. Ta av in på Idsjövägen vid skylten Vaktfiske och kör ca 500 meter på denna. Bilparkering på vänster sida. Strömmen är kvoterad. Här fiskas enbart catch
and release.


 

Storselforsen

Denna ström ligger längst österut i fiskevårdsområdet.

Kör vägen ner mot Abborselet, skylt på höger sida om

vägen visar infarten till parkeringen. Gå stigen ner till

flottningsdammen, strömmen är  fiskbar på båda sidor ner till Gräsmyrbäckens utlopp. En harr på 40 cm eller en öring på 50 cm får tas per dag.

Grundselet med Grundselströmmen

Denna strömsträcka nås från parkeringen vid Dalbergs-

torpet .Följ den snitslade stigen till ån. Strömmen kan även nås från norra sidan. Kör vägen mot Storselet, skylt på höger sida visar stigen till ån. Catch and release gäller och
strömmen är kvoterad.

Sträckan från Idsjöströmmens nedre gräns till en linje från udden nedströms Grundselbodarna, till en punkt cirka 100 meter nedom Sännåmynningen är en fredad zon.
Zonens nedströmsgräns är markerad med vita skyltar.

Stavselforsen

Nås från vägen till Storselet, skylt visar nerfarten till

strömmen. Man kan också ta av vid Dalbergstorpet på
vägen till Albacken. Strömmen biotopvårdades en andra

gång 2008 i samarbete med Länsstyrelsen, vilket resulterade i en betydligt bättre ström. Här gäller catch and
release.

Grubbselströmmen & Grundselströmmen

En härlig strömsträcka för den som inte är rädd att gå en bit genom skogen. Stigen börjar vid en skylt efter vägen ner mot Storselet. Här gäller catch and release. Strömmarna är
också kvoterade.

 

Idsjöströmmen

Den mest kända av strömmarna på Gimdalens Fiske-

vårdsområde. Strömmen är berömd för sitt fina harr-

fiske och många är de flugfiskare som här slagit sina

personliga rekord på storharr. Strömmen arrenderas av

Lars-Åke Olsson och bokningar av fiske görs hos

honom på e-mail: olsson@scandiwest.com eller på

telefon 0693-13056

Se även www.scandiwest.com

Sträckan 300 meter uppströms bron över Idsjöströmmen

utgör en frizon, liksom sträckan från arrendeområdet till

en linje från udden nedströms Grundselbodarna, till en punkt cirka 100 meter nedom Sännåmynningen.

Frizonsområdena är markerade med skyltar.